FAQ

1. Làm thế nào để đưa danh bạ của tôi lên danh sách trên sodanhba.com?

Để đưa danh bạn của mình lên sodanhba.com, bạn hãy truy cập vào trang danh sách cần thêm vào, tìm nút "Chia sẻ danh bạ của bạn", click vào nút bạn đã có thể thêm danh bạ của mình lên sodanhba.com.

2. Tôi có mất phí khi đưa danh bạn lên sodanhba.com không?

Chúng tôi tạo ra một cộng đồng chia sẻ danh bạn hoàn toàn miễn phí, chúng tôi không thu bất kỳ chi phí nào khi bạn truy cập và chia sẻ nội dung trên trang.

3. Làm thế nào để xóa danh bạ khỏi website?

Nếu bạn muốn xóa hoặc phát hiện ai đó đã đăng danh bạ không mong muốn lên website, hãy email cho chúng tôi qua địa chỉ: support@sodanhba.com, nội dung bao gồm liên kết đến danh bạ cần xóa và nêu lý do muốn xóa. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý nhanh nhất có thể.